Om mig

OM NADJA LUND

Hjertelig velkommen til mere viden og kendskab til mig.


Som terapeut hjælper og støtter jeg med at undersøge, opdage og folde forståelse ud for tillærte måder at leve livet på. Mange oplever at livet udvikler sig i en anden retning end den, de havde forestillet sig og følelsesmæssige vaner eller gamle mønstrer får os til at hænge fast. Den terapeutiske relation er et mulighedsrum til at finde vej ind til dig selv og opdage egne ressourcer og muligheder. 


Har du ubesvarede spørgsmål,  så er du velkommen til at kontakte mig. Skriv fx  til: kontakt@nadjalund.dk.

MIN BAGGRUND

TERAPEUTISKE PRAKSIS

Jeg har haft terapeutisk praksis siden juli 2017 parallet med, og balanceret med, job i erhvervslivet. 


INTERNAL FAMILY SYSTEMS - IFS PRACTITIONER

I 2022 har jeg taget level 2 i IFS. I IFS Portugal med kursusleder Osnat Arbel.

I 2021 har jeg taget level 1 i IFS - Internal Family System. I IFS England med kursusledere Mariel Pastor og Cece Sykes.


Som IFS practitioner arbejder jeg med et menneskes indre (familie) system for at øge awareness og kendskab til et menneskes forskellige delpersonligheder og herigennem skabe øget selvbevidsthed.


IFS er en ny amerikansk psykoterapeutisk retning, som er grundlagt af Richard C. Schwartz.


SKOLEN FOR ANVENDT MEDITATION

Fra 2018 - 2020. 2-årigt forløb med fokus på meditativ praksis til brug i den psykoterapeutiske relation. Uddannelse- og kursusleder Jens-Erik Risom (Saty) samt medundervisere Marianne Bentzen og Thomas Jensen. 


Skolen for Anvendt Meditation blev stiftet af Jens-Erik Risom i 2008.


GESTALT TERAPEUT

Min 4 årige uddannelse som gestaltterapeut er fra Københavns Gestalt Institut - KGI. Her startede jeg med terapeutiske klient samtaler på overbygningen i 2015-2017 og blev færdiguddannet i 2017.


Uddannet af bl.a. psykolog og gestaltterapeut Marianne Horst, gestaltterapeut Bjarne Busk, psykoterapeut og executive coach Jesper Peter Rasmussen, gestalt- og kropsterapeut Pernille Elvirose, psykolog Jørgen Groth,  psykolog Lars Sørensen, gestaltterapeut Nils Bekkevold, gestaltterapeut og SE terapeut Charlotte ( Charle ) Jönsson. Dertil modtaget supervision fra psykolog og gestaltterapeut Ruth Skovgaard.

 

Som gestaltterapeut arbejder jeg udfra et humanistisk eksistentielt værdigrundlag. Jeg arbejder oplevelsesorienteret og med det som sker lige her og nu. 


Gestaltterapiens grundlægger er Frederick S. Perls.  


CAND. SCIENT. SOC FRA RUC

Oprindeligt uddannet cand.scient. soc på Roskilde Universitets Center. Tilbage i 2003. Samfundsvidenskabelig basis. Filosofi og videnskabsteori samt offentlig forvaltning som overbygning. Speciale i filosofi.


MEDLEM AF DANSK PSYKOTERAPEUT FORENING

Som medlem i Dansk Psykoterapeut forening lever jeg op til en række kriterier i tilknytning til min grunduddannelse, erhvervserfaring og psykoterapeutiske uddannelse og følger foreningens etiske retningslinjer. Du kan læse mere om krav på dansk psykoterapeut forenings hjemmeside.

 

TILLIDSERVHERV

Som terapeut har jeg også haft en længerevarende frivillig indsats i civilsamfundet bl.a. hos Psykiatrifondens rådgivningslinje og p.t. i Fredensborg Frivilligcenter i psykologisk hjælp.

 

CITATER

Til inspiration & til livetFritz Perls

"It's the awareness of how you are stuck, that makes you recover"

Arnold Beisser


"...change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not."


Virginia Satir


"The Five Freedoms


1. The freedom to see and hear what is here, instead of what should be, was, or will be.


2. The freedom to say what you feel and think, instead of what you should.


3. The freedom to feel what you feel, instead of what you ought.


4. The freedom to ask for what you want, instead of always waiting for permission.


5. The freedom to take risks in your own behalf, instead of choosing to be only “secure” and not rocking the boat."-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -Rumi


"Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing,

there is a field. I'll meet you there"-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -Iris Murdoch


"Det er aldrig mørkere end lige før daggry"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -